آن سوی سوگ

        

آیا من دوباره شاد خواهم شد؟ اين غم از دست دادن چقدر طول میکشد؟ آیا من میتوانم بر آن غلبه کنم؟ و اگر بتوانم، بعد از آن چه می شود؟ شما ممکن است برای مدتی اندوهگین شوید و از اشک­ها، ناراحتی و احساس پوچی که معمولاً با غم همراه است، خسته شوید. هر چند شاید باورتان نشود اما همه این­ها تمام خواهد شد.

غم از دست دادن عزيزان، یک جراحت شدید و عميق عاطفی، روانی و جسمی است که موجب  درد و زخمي بزرگ میشود. با این حال با گذشت زمان، اين درد بهبود مییابد و ما ياد مي­گيريم با اثر باقی مانده آن زندگی کنیم. غم یک فرایند است و به یک حالت باقی نمیماند. حتی اگر احساس مي­کنید که اين زخم خيلي عميق است، باز هم ناچاريد به جلو بروید و معمولا افراد به صورت مداوم در این فرایند پیش می روند، حتی اگر به طور موقت به جای قبلی خود عقب نشینی کنند.

درست است كه غم از دست دادن عزيزان در طول زندگي ادامه مي­يابد اما این غم شدت و طول غم اولیه را ندارد و با تغييرات ما غم هم عوض می­شود. حالا وقت آن است که به احتمالات آن سوی غم بپردازیم.

وقتی غم تازه است، دنیا را از دریچهی آن­چه که دیگر نداریم می نگریم و  یک لیست ذهنی از چیزهایی که دیگر هرگز نخواهیم داشت و تجربه نخواهیم کرد تهیه میکنیم. گاهی همهی چیزی که از عشق­مان باقی میماند ماتم است، پس شايد ما  نمیخواهیم غصهمان را تمام کنیم چرا که میترسیم به عشق­مان پایان داده باشیم ولي يادمان باشد كه حذف غم به معنی دلتنگ نشدن برای عزیزمان نیست. آنها همواره بخشی از زندگی ما هستند اما نقش آنها در زندگی ما عوض شده است.

انتخاب با ماست که چگونه سوگواری کنیم. میتوان با تلخی و عصبانیت ادامه داد و یا میتوان انتخاب کرد که روشنایی و عشق را به خاطر آورد. ما در هر نفس انتخاب مي كنيم كه آن لحظه را چگونه سپري كنيم.

*تغيير در محيط: ما چیدمان لوازم خانه را عوض میکنیم، اتاقها را جا به جا میکنیم، گاهی اسبابکشی مي­كنيم اتاق عزیز از دست رفته مان را تبدیل به یک جای دنج، اتاق خیاطی، اتاق مهمان و یا شاید اتاق کس دیگری می­کنیم. ما آرام آرام میفهمیم که گذشتن از چیزهای مربوط به عزیزمان به معنی کنار گذاشتن او از زندگی­مان نیست.

*یادگاریهای خاص: برخی از خانوادهها نمادهای ویژه ای را به مفاهیم خاصی نسبت می دهند. آنها به آهنگ مورد علاقه، رنگ یا شیء یادآور عزیزشان خو می گیرند. این نمادها کمک می کند خاطرات خوب زنده شوند و به شکل ارتباطی با عزیزشان درآید و برای برخی کمک میکند که خاطرات دردآور بیشتر به یادآوریهای ملایم از کسی که دوستش داريم تبدیل شود. این نمادها یادآور عشقی است که گرامی میداشتیم و دست آویزی برای متوسل شدن به غم­های سنگین در شب هاي طولاني مي­دهد.  

*برای بازگشت غم آماده شوید: گاهی اوقات شما احساس میکنید روز به روز داريد پس­رفت مي­كنيد و هیچ چیز بهتر نخواهد شد. گاهي دچار غم و اندوه شديد مي­شويد. هر چند وقتی به رد پای خود در این دورهی غم می نگرید ممکن است متوجه شوید که یأستان متفاوت شده است و کمتر طول می کشد و تاریکی سریعتر محو میشود. ممکن است در كنار بغض شما خنده هم وجود داشته باشد.

*انتخاب کنید که دوباره زندگی کنید: شما مدتي طولاني و سخت مي­جنگید و سرانجام حقیقت مهیب غم را کشف میکنید: عزیزتان، فرزندتان، همسرتان، والدینتان، خواهر و برادرتان، دوستتان، مرده است و شما نه. شما هنوز زندهاید، باید حضور و لذت را تجربه کنید و نباید فقط دردهای زندگی را بگذرانید. جان سالم به در بردن کافی نیست. اگر شما قهرمان این زندگی هستید پس میتوانید انتخاب کنید که دوباره شروع به "زندگی" کنید.

زمانی میرسد که شما می خواهید دوباره بخندید، زندگی کنید و دوست بدارید. اجازه دهید در زمان مربوط به خودتان و به شيوه خودتان بهبود یابید.

بر سر دوراهی هستید. مرحله انتخاب بین تا ابد غصه خوردن و یا آموختن زندگی عليرغم  نداشتن چيزهايي كه دلتان مي خواست. شما نباید فقط ترسناکی مرگ را به یاد بیاورید. شما میتوانید لذتها، نوری که عزیزتان با خود آورده بود و نواي حضورش در زندگی­تان را به یاد آورید. نیازی نیست شما به نمادها وابسته باشید تا لذت و عشق خودتان را به یاد آورید. یادمان باشد که عزیزمان در قلبمان زندگی میکند و نه در نمادی که برای گرامی نگه داشتنش انتخاب کردهايم. پس سرانجام ممکن است شما آن نماد را کنار بگذارید و وقتی به آن سوی عزا می رسید احتیاجی به آن نداشته باشید.

شما راههای جدیدی برای به یاد آوردن زندگی پیدا خواهید کرد. شما یاد میگیرید تاریکی را به روشنی امید بدل کنید با اینکه طوفان وحشتناکی را از سر گذرانده اید.

شما بخشی از عشقی هستید که هرگز از بین نخواهد رفت.


*سفرتان را پیش ببرید: برخی می
گویند که مسیر بهبود وقتی آغاز میشود که ما بیاموزیم  خداحافظی کنیم. خداحافظی با چه؟ با که؟ خداحافظی با عزیزمان؟ ما میتوانیم با زندگی که با هم داشتهایم خداحافظی کنیم اما هرگز با خاطرات و لحظاتی که با هم قسمت کرده ایم، نه! ما میتوانیم انتخاب کنیم که این خاطرات چگونه بر ما اثر بگذارند و علم به این قدرت انتخاب، شروع آن سوی سوگ است.

چگونه بفهمیم که به آن سوي غم فقدان نزدیک میشویم؟ پیشروي در مراحل سوگ چطور رخ میدهد؟ شما در مراحل سوگ پیش رفته اید اگر:

 • دیگر همیشه وقتی اسم عزیزتان را میآورید احساس خفگی نمي­كنيد.
 • دیگر همیشه وقتی به عزیزتان فکر میکنید اشک در چشم­تان حلقه نمیزند.
 • دیگر روی علت مرگ پافشاری نمیکنید.
 • شروع به تعریف کردن داستان دربارهی زندگی عزیزتان میکنید نه داستان مرگ او.
 • اغلب خاطرات حس خوبی برایتان میآورند، نه درد و رنج.
 • متوجه میشوید که برنامههایتان دیگر شامل عزیزتان نیست.

  غم یک آهنگ فصلی نیست، آهنگ کل زندگی است اما نباید همواره این آهنگ غمگین باشد.

   

 • متوجه میشوید که دیگر هرگز نمیتوانید به آن "من" سابق برگردید، شما یک "من طبیعی جدید" هستید.
 • میتوانید خود را برای زنده بودن­تان ببخشید.
 • مرگ عزیزتان دیگر پررنگ و شاخص نیست.
 • امید برمیگردد وقتی که شما میتوانید دوباره خنده را بشنوید و بعضی از این خندهها از آن شماست.
 • دیگر به خاطر شاد بودن ديگران ازآنها عصبانی نمی­شوید.
 • میدانید که بااين که عزیزتان از دست رفته است اما عشق بین­تان هرگز نمیتواند از بین برود.
 • آن سوی غم وقتی شروع میشود که شما وقتی صبح از خواب بیدار میشوید اول دوران زندگی عزیزتان را به یاد میآورید و نه فقط فوت او را.

آن سوی غم، به معني آزادی از رنج  و درد و برگشت به تصویر اصلی نیست بلكه به معني قبول کردن غم و زندگی کردن عليرغم وجود اندوه است. در نهایت ما به جايي ميرسيم که درمي­يابيم شايد نتوان بر غم غلبه کرد اما میتوان با آن زندگی کرد. التیام اين جراحت زماني رخ مي­دهد که ما سوسوی لبخند را در صورتمان کشف میکنیم و خاطرات مي­توانند، گرمی و آرامش را بیش­تر از اشک و درد به ارمغان میآورند. بهبود زماني آغاز میشود که ما یاد بگیریم مجدداً روی انرژی عاطفه و عشق­مان حساب کنیم و نخواهیم آنها را عوض کنیم.  

زندگی میتواند یک بار دیگر خوب و کامل شود، نه وقتی که ما تلاش میکنیم جای خالی عزیزمان را که دیگر آغوشش را نداریم، پرکنیم، بلکه وقتی که بفهمیم عشق فضاهای جدیدی را در قلبمان ایجاد کرده، روح­مان را گسترده کرده و لذت فقط زنده بودن را عمیقتر کرده است.

 نشاط دوباره ما و شور زندگي، یادبود عزیزمان است، نه شمع و گل یادبودی که بر مزارش میگذاریم و نه حرف­هايي كه درباره­اش مي­زنيم بلکه عشقی که در درون ما است و آن را به ديگران انتقال میدهیم، بهترين نماد گرامي داشتن ياد و خاطره عزيز از دست رفته است.

 

دورگردون گر دو رزوي بر مراد ما نگشت                دائما يكسان نباشد حال دوران غم مخور

                                                 "حافظ"

مقالات مرتبط
شناخت و درمان افسردگی (قسمت اول)
انواع مختلف افسردگی بالینی، با علایم گوناگون از جمله اختلال در خلق​وخو، تمرکز، اعتماد به نفس، خواب، اشتها،​ فعالیت و رفتار و نیز قطع روابط دوستانه، ...
1395/06/08 09:12:16 ب.ظ 712
شناخت و درمان افسردگی (قسمت دوم)
انواع مختلف افسردگی بالینی، با علایم گوناگون از جمله اختلال در خلق​وخو، تمرکز، اعتماد به نفس، خواب، اشتها،​ فعالیت و رفتار و نیز قطع روابط دوستانه ...
1395/06/08 09:14:02 ب.ظ 708
شناخت و درمان افسردگی (قسمت سوم)
انواع مختلف افسردگی بالینی، با علایم گوناگون از جمله اختلال در خلق​وخو، تمرکز، اعتماد به نفس، خواب، اشتها،​ فعالیت و رفتار و نیز قطع روابط دوستانه ...
1395/06/08 09:15:10 ب.ظ 700
عبوراز یک بحران یا تراژدی (قسمت اول)
دنیای شما از هم پاشیده است؛ اما زندگی­تان ادامه دارد. شما در عجب هستید که چگونه در این توالی روزهای بی​لذت دوام آورده​اید. در عجب هستيد که با اینهم ...
1395/06/19 09:57:21 ب.ظ 725
عبوراز یک بحران یا تراژدی (قسمت دوم)
دنیای شما از هم پاشیده است؛ اما زندگی­تان ادامه دارد. شما در عجب هستید که چگونه در این توالی روزهای بی​لذت دوام آورده​اید. در عجب هستيد که با اینهم ...
1395/06/19 09:58:41 ب.ظ 699

درباره ما


نزدیک هستیم ، آشنا شویم

گروه رشد و توسعه حال خوب آریا
گروه رشد و توسعه حال خوب آریا برگزار کننده کارگاههای تخصصی روانشناسی و مشاوره های تخصصی روانشناسی با شعار سلامت روح و حال خوب فعالیت خود را انجام میدهد.

شبکه های اجتماعی


گروه رشد و توسعه حال خوب آریا در تلگرام گروه رشد و توسعه حال خوب آریا در تلگرام

گروه رشد و توسعه حال خوب آریا در اینستاگرام گروه رشد و توسعه حال خوب آریا در اینستاگرام

ارتباط با ما

دفتر مرکزی : تهران- خیابان کارگر شمالی- نرسیده به تقاطع جلال آل احمد- پلاک 1857-طبقه 2- واحد 2

تلفن : 88967946-021

دفتر مشاوره : تهران- بلوار کشاورز- خیابان فلسطین- خیابان ایتالیا- ابتدای خیابان سرپرست- پلاک 31- طبقه 5- واحد 11

تلفن : 88967946-021

فکس : 88967946-021

ایمیل: info@metaravan.com

logo-samandehi

گروه رشد و توسعه حال خوب آریا :: 2012-2016 :: کلیه حقوق این وب سایت متعلق به  شرکت فناور گستر روبینا  میباشد.