آيا براي ازدواج آمادگي داريد؟

        

نتیجه تصویری برای آمادگی ازدواج

آيا براي ازدواج آمادگي داريد؟

ازدواج يكي از مهم‌ترين و اثرگذارترين انتخاب‌هاي انسان در طول زندگي است. انتخابي كه اثرات مثبت و منفي آن نه‌تنها طرفين ازدواج و خانواده‌هايشان، بلكه در صورت داشتن فرزند، حتي چند نسل را تحت تاثير قرار مي‌دهد.

ما خانواده‌اي را كه در آن به دنيا آمده‌ايم انتخاب نكرده‌ايم ولي مي‌توانيم در انتخاب و تشكيل خانوادة آتي خود اثرگذار باشيم. همة افراد آرزو دارند ازدواج موفق و شادي داشته باشند، تقريباً هيچكس ازدواج نمي‌كند كه به مشكل برسد يا جدا شود، اما چه اتفاقي مي‌افتد كه اين همه فكرهاي خوب و آرزوهاي قشنگ در مورد بعضي ازدواج‌ها به در بسته مي‌خورد، تلخ مي‌شود و در مواردي ازدواج به پايان مي‌رسد.

معمولاً افراد يا خودشان دست به انتخاب مي‌زنند يا از خانواده كمك مي‌گيرند. خانواده غالباً به معيارهاي منطقي مثل طبقة اجتماعي، مسائل مذهبي، اعتقادي، تحصيلي، فرهنگي و مالي اهميت مي‌دهند و خود فرد بيشتر به جذابيت، علاقه، عشق و تفاهم توجه مي‌كند، بديهي است ازدواجي مناسب است كه منطق، تفاهم، عشق و علاقه تواماً در نظر گرفته شود.

در كنار عشق، تفاهم، منطق و معيارهاي ازدواج، ميزان آمادگي و پختگي هريك از طرفين براي ازدواج موضوع بسيار مهم ديگري است كه متاسفانه در بسياري مواقع ناديده گرفته مي‌شود. چنانچه مايل به ازدواج‌ هستيد پيش از هر اقدامي بررسي كنيد و ببينيد خودتان چقدر براي ازدواج آماده‌ايد؟ يا به عبارتي چقدر براي ازدواج مناسب‌ايد؟

آمادگي فرد براي ازدواج تنها به سن و شرايط اقتصادي وي باز نمي‌گردد، بلكه فردي مناسب و آماده ازدواج است كه تا حد زيادي ملاك‌هاي زير را داشته باشد:

 • خودآگاه بودن و دوست داشتن خويش: بدين معنا كه ويژگي‌هاي مثبت و منفي خود را بشناسد، به تغيير ويژگي‌‌هاي منفي خود و ارتقاء ويژگي‌هاي خوب خود علاقمند باشد، ويژگي‌هاي هيجاني خود را بشناسد، توانايي مديريت هيجان‌هاي منفي مثل خشم را داشته باشد، آرزوها، خواسته‌ها و هدف‌هايش در زندگي شخصي و ازدواج مشخص باشد، پرنشاط و پرانرژي باشد، شور زندگي داشته باشد و ميل به پيشرفت. در مجموع خود را دوست بدارد و از عزت نفس سالمي برخوردار باشد، لازمة دوست داشتن ديگري، دوست داشتن خويش است.
 • داشتن استقلال رواني: يعني بتواند مستقل از اجبار و اصرار ديگران براي خود تصميم‌گيري كند، دهن‌بين و دنباله‌رو نباشد. آگاهانه و منطقي مشورت بگيرد ولي خودش تصميم‌گيري نمايد.
 • تسلط بر هيجانات خود و توانايي ابراز مناسب آن: فردي كه بر هيجانات خود مسلط است، احساسات خود را مي‌شناسد، توانايي ابراز احساسات مثبت را دارد و قادر است هيجانات منفي خود را مديريت كند. كساني كه بر هيجانات خود مسلط نيستند، با رفتارهاي ديگران به سرعت تحت تاثير قرار گرفته و بالا و پايين مي‌شوند و آستانه تحمل پائيني دارند، از طرفي قادر نيستند احساسات خود را بشناسند و بطور صحيح ابراز نمايند.
 • داشتن استقلال مالي و بلوغ اقتصادي: شغل و حرفه باثبات و داشتن يك كار سالم از لازمه‌هاي آمادگي فرد براي ازدواج است. فارغ از درست يا غلط بودن، اين موضوع در بعضي جوامع مثل جامعه ما در مورد آقايان بيشتر مصداق پيدا مي‌كند. بايد توجه داشت وقتي صحبت از استقلال مالي مي‌شود مقصود بلوغ اقتصادي است و نه لزوماً پولدار بودن و به عبارتي فردي به لحاظ اقتصادي بالغ است كه اولاً كار سالم داشته باشد ثانياً نسبت به انجام آن كار احساس خودكارآمدي داشته باشد. افرادي كه به لحاظ مالي به خانواده خود وابسته‌اند يا از طريق شيوه‌هاي ناكارآمد ديگر بدون هيچ فعاليت مفيد و سودمندي، ماهيانه درآمدي دارند، نگاه مصرف‌گراي آنها در نهايت مشكلات زيادي براي خانواده ايجاد مي‌كند.
 • مراودات اجتماعي سالم داشتن: بدين معنا كه فرد قادر باشد با همسن و سالان و ساير افراد دوروبر خود ارتباط مفيد سالم و سازنده‌اي برقرار كند، مهارت‌هاي ارتباطي لازم را داشته باشد، يعني بتواند مرز‌ها و حريم‌ها را بشناسد، بين باهم بودن و تنها بودن تعادل برقرار كند، حد و مرز صميمي شدن را بشناسد، ديگران را درك كند، نسبت به گروه مسئوليت‌پذير باشد و هنگام بروز مسئله توانايي حل اختلاف و مديريت هيجان‌هاي خود را داشته باشد.
 • داشتن ارتباط سالم و محترمانه با خانواده خود: افرادي كه مفهوم خانواده را محترم مي‌شمارند، نسبت به افراد خانواده خود حس خوبي دارند و توانسته‌اند برخي اشتباهات يا رفتارهاي خاص والدين خود را درك كرده و ببخشند، با آرامش بيشتر و خشم كمتر وارد خانواده جديد خود مي‌شوند. بسياري از خشم و كينه‌هاي اغراق‌آميز و حسادت‌ها در زندگي زناشويي مي‌تواند از مسائل حل نشده گذشته نشات بگيرد.
 • پذيرش نقش‌هاي جنسيتي خود و داشتن احساس مثبت نسبت به جنسيت خود: احساس خوب داشتن نسبت به جنسيت خويش و نقش‌هايي كه فرهنگ يا ژنتيك براي فرد تعريف كرده است مولفه مهم ديگري در تاييد ميزان آمادگي فرد براي ازدواج به‌شمار مي‌رود.
 • داشتن نگاه مثبت به جنس مخالف: نداشتن پيش‌فرض‌هاي منفي دربارة جنس مخالف لازمة شروع ارتباط با جنس مخالف است. نگاه‌هاي خاص مثل اينكه همة مردها يا همة زن‌ها چنين و چنان‌اند، باعث مي‌شود از آغاز راه، مرد با ديد منفي طرف مقابل خود را ارزيابي كند.
 • داشتن نگاه مثبت نسبت به ازدواج: يكي از مولفه‌هاي مهم كه نشانه آمادگي فرد براي ازدواج است اين است كه در كل نسبت به ازدواج و تشكيل خانواده نگاه مثبتي داشته باشد و نسبت به مفهوم تاهل خوشبين و علاقمند باشد. افرادي كه با زندگي مجردي خود خداحافظي نكرده‌اند و در حسرت تجرد، تنها از سر واكنش‌هاي ناپخته تصميم به ازدواج مي‌گيرند ممكن است اين عدم آمادگي را تا مدتها و حتي براي هميشه در زندگي زناشويي خود نشان دهند.
 • مسئوليت‌پذير بودن: به اين معنا كه نسبت به كارهاي شخصي خويش، قرار و مدارها و فعاليت‌هايي كه به وي محول شده است متعهد و پايبند بوده و كارها را به موقع و مناسب به انجام رساند.
 • خودخواه نبودن: خودخواه نبودن يعني فقط به سود شخصي خودمان فكر نكنيم و به قيمت ضرر و زيان يا ناراحتي ديگران خواستار همه چيزهاي خوب، فقط براي خودمان نباشيم. به نظر مي‌رسد افراد غير خودخواه در زندگي زناشويي موفق‌تر و كارآمدتر عمل مي‌كنند.
 • درگير روابط عاطفي قبلي نبودن: افرادي كه تجربه شكست عاطفي داشته ولي هنوز پرونده آن رابطه را نبسته‌اند به فكر فرد مذكور و حتي بازگشت مجدد به وي هستند يا احساساتي چون عشق، احساس گناه، خشم، درماندگي و از اين قبيل دارند، لازم است تا زمان پذيرش كامل ماجرا و بستن كامل پرونده، هرگز اقدامي براي رابطه جديد ننمايند و از اين طريق به دنبال مرحمي براي زخم عاطفي خود نباشند.
 • در زندگي خويش بلاتكليف نبودن: افرادي كه دائماً مرددند، نمي‌دانند از زندگي خود چه مي‌خواهند، نمي‌دانند مايلند ادامه تحصيل بدهند يا خير، هنوز شهر يا كشور خاصي را براي ادامه‌ي زندگي مدنظر قرار نداده‌اند، نمي‌دانند بهتر از چه موقعي سربازي بروند (در مورد آقايان) و از اين قبيل، اين بلاتكليفي را با خود به ازدواج نيز مي‌برند و فرد مقابل را نيز دچار بلاتكليفي و سردرگمي مي‌كنند. لازم است پيش از ازدواج افراد هدف‌هاي خود را مشخص كرده و حداقل در مسير باشند.
 • برخورداري از سلامت جسماني و رواني: چنانچه فردي دچار هر نوع اختلال جسماني و رواني است كه در حال حاضر تحت درمان است يا در مقطعي از زمان تحت درمان بوده است حتماً بايستي بادرمانگر خود يا ساير متخصصين در ارتباط باشد و ميزان آمادگي خود را مورد ارزيابي و سنجش قرار دهد.
 • معتقد بودن به ارزش‌ها و پايبند و متعهد بودن به اخلاق: براي داشتن يك خانواده سالم لازم است محيطي امن و اخلاقي داشته باشيم، مرزها و حريم‌ها را بشناسيم، چارچوب‌ها و اصول اخلاقي و اعتقادي مشخصي داشته باشيم، با ارزش‌هاي خود آشنا بوده و قدرت دفاع از آنها را نيز داشته باشيم. افرادي كه متعهد و پايبند به هيچ اصول اخلاقي نيستند آشفته و سردرگم‌اند و ممكن است آسيب‌هاي جدي براي خانواده ايجاد كنند.

باتوجه به نكات فوق چنانچه مايل‌ايد ازدواج كنيد، ابتدا خود را ارزيابي كنيد و با ديد واقع‌بينانه، نه مثبت افراطي و نه منفي افراطي،‌ ببينيد لازم است پيش از شروع يك رابطه چه مواردي را بايد در خودتان سروسامان دهيد. تناسب دو نفر براي ازدواج زماني معنا مي‌دهد كه هر دو نفر، خودشان فرد مناسبي براي ازدواج باشند. 

مقالات مرتبط
انتخاب با شماست که در هر موقعیت چگونه واکنش عاطفی
احساسات نه خوب هستند و نه بد: ما بعنوان انسان طيف گسترده​ای از عواطف را تجربه می​کنيم. متأسفانه، احساسات قوی مانند خشم و عصبانيت به خاطر در هم شکست ...
1395/05/26 08:41:00 ب.ظ 698
کلیدهای ازدواج شاد و موفق
برای موفقیت در ازدواج چه کنیم؟
1395/06/02 08:29:20 ب.ظ 685
انتخاب مسیر شغلی
چشم انداز زندگی شغلی امکان آشنایی با مفاهیمی را ممکن می سازد که به چگونگی درهم تنیدگی کار و کل زندگی معنی و روشنی می بخشد. از این دیدگاه نقش شغلی ی ...
1395/06/02 08:35:59 ب.ظ 754
گفتگوی موثر همسران
​نوع صحبت و گفتگوی همسران می تواند تاثیر شگرفی در روند زندگی زناشوئی داشته باشد. بدون تردید هر زوجی می توانند با هم اختلاف نظر داشته باشند. از آن ج ...
1395/06/02 08:39:36 ب.ظ 683
زمانی که هيجانات زندگی ما را کنترل می کنند
زندگی هايی که تحت کنترل هيجانات هستند در همه جای دنيا دیده می شوند. در روزنامه​ها و مجلات به کرات به عواقب انتخابهايی که صرفا بر اساس احساسات صورت ...
1395/06/08 09:21:33 ب.ظ 706
پیش بینی طلاق ، قسمت اول
نشانه اول موفق نبودن یک ازدواج شروع خشونت بار است
1395/12/23 12:35:15 ب.ظ 437

درباره ما


نزدیک هستیم ، آشنا شویم

گروه رشد و توسعه حال خوب آریا
گروه رشد و توسعه حال خوب آریا برگزار کننده کارگاههای تخصصی روانشناسی و مشاوره های تخصصی روانشناسی با شعار سلامت روح و حال خوب فعالیت خود را انجام میدهد.

شبکه های اجتماعی


گروه رشد و توسعه حال خوب آریا در تلگرام گروه رشد و توسعه حال خوب آریا در تلگرام

گروه رشد و توسعه حال خوب آریا در اینستاگرام گروه رشد و توسعه حال خوب آریا در اینستاگرام

ارتباط با ما

دفتر مرکزی : تهران- خیابان کارگر شمالی- نرسیده به تقاطع جلال آل احمد- پلاک 1857-طبقه 2- واحد 2

تلفن : 88967946-021

دفتر مشاوره : تهران- بلوار کشاورز- خیابان فلسطین- خیابان ایتالیا- ابتدای خیابان سرپرست- پلاک 31- طبقه 5- واحد 11

تلفن : 88967946-021

فکس : 88967946-021

ایمیل: info@metaravan.com

logo-samandehi

گروه رشد و توسعه حال خوب آریا :: 2012-2016 :: کلیه حقوق این وب سایت متعلق به  شرکت فناور گستر روبینا  میباشد.